The Interaction – The balance between nature and humanity

Lenette Kappelhøj Langsø

Interaktionen – balancen mellem mennesket og naturen (Dansk):
Interaktionen – balancen mellem mennesket og naturen består af en abstrakt udgave af ålegræsbede. Værket er viser en interaktion mellem mennesket og naturen, det sker ved at man røre eller snakker til et blad af ålegræsset. Der vil derefter ske en reaktion og ålegræsset vil ”svare” tilbage. Det ideelle værk skal man kunne går imellem bladene, som vist på billederne. Modellen er med til at give indblik på hvordan værket skal se ud.

The Interaction – the balance between human and nature (English):
The Interaction– the balance between human and nature is an abstract artwork that looks like eelgrass. The art work has an interaction aspect in which the work react to noise and been touch. The work then give a response in form for a light. the work in its full potential should the viewer be able to walk between the leaves, like on the pictures. The 3D model is to show how the art work should be.

Download 3D Model

Comments