Sociale Drømme / Social Dreams

Jesper Thiemer Hansen, Matias Gaarde, Tobias Krogh Risom, Victor Elgaard Mikkelsen & Maria Julie Sneding Rohde

Aalborgs havnefront er under konstant udvikling. Den har tidligere været hovedsædefor Aalborgs handel og en stor del af arbejdskraften. Nu er den blevet centrum for byudvikling og er et socialt mødested for byens befolkning. Dog er der et brud på denne perlerække af sociale tiltag: honnørkajen.
Dette værk belyser tomrummet der splitter Aalborgs havnefront i to, og forsøger at bygge broer mellem både den omkringliggende arkitektur, det tematiske udtryk for hele havnefronten, og havnens udvikling fra fortid til nutid og endelig en mulig social fremtid.

Aalborg’s harbor front is under constant development. Earlier, it has been the center for Aalborg’s trade and a considerable amount of the workforce. Now it is the center for urban development and is a social gathering point for the city’s population. However, there is a breach in this string of social initiatives: Honnørkajen.
This artwork illuminates the empty space that splits Aalborg’s harbor front in two, and attempts to build bridges between both the surrounding architecture, the thematic expression for the entire harbor front, and the development of the harbor from past, to present and finally a possible social future.