Historiefortælling som Kunstformidling / Storytelling as Art Dissemination

Isabella Sværke Haurholm

In collaboration with Kunsten Modern Museum of Art Aalborg

Hør Historierne / Listen to the Stories

Hvis du vil høre historierne, så klik her
If you want to listen to the stories, click here

Opgave / Task

Prøv at forestille dig hvordan værkerne, historien bygger på, kunne se ud.
Try to imagine what the inspiring paintings for the story would look like.

Eller /
Or

Prøv selv at finde de værker du tror historien er inspireret af.
Try on your own to locate what pieces the story was inspired by.

Se Billederne og Hør Historierne / View the Artworks and Hear the Stories

Hvis du vil se historierne som en kombination af lyd og inspiration, skal du klikke her
If you want to have the combined experience of story and inspirational artwork, click here

Udfyld Spørgeskema / Answer the Survey

Når du føler du har set nok af mit projekt, må du gerne udfylde dette spørgeskema inden du tager videre
When you feel like you’re done looking at my project, would it be nice if you would answer my survey (remember it is in Danish)

Billedkatalog: Se de Inspirerende Kunstværker / Picture Catalogue: Look at the Inspiring Artworks

Her kan du se hvilke billeder eleverne har kunne skabe deres historier ud fra.
Look below to see the Artworks which inspired the students to create their stories.

Tænkeopgave / Thinking Task

Hvilke værker ville du bruge, hvis du
skulle digte din egen historie?
Which artworks would you use if you
were to compose your own story?

Og /
And

Kan du regne ud hvilke værker har
inspireret de forskellige historier?
Can you guess which artwork inspired
the different stories?

Besøge Kunstens Hjemmeside / Visit Kunsten’s Webpage

Hvis du vil vide mere om de inspirerende værker, eller bare er nysgerrig på hvad man ellers kan finde af kunst online, så tjek Kunstens hjemmeside ud her
If you want to know more about the inspirational artworks or in general are curious towards Kunsten’s online content, then visit their webpage here

Læse min Forsknings plakat / Read my Research Poster

Her kan du få en dybere indsigt i den akademiske opbygning af mit projekt
Here you can get an insight in the academic framing of my project

Digt din egen historie: Opgaveforklaring / Create your Own Story: Assignment
description

 Hvis du gerne selv vil prøve at lave en historie, kan du følge instruktionen i dette link 
If you would like to try and make a story yourself, I have made an English description of
the assignment, just follow this link

Samtykkeerklæring / Consent

Hvis du gerne vil gøre din historie til en del af projektet, skal du udfylde en samtykkeerklæring som du finder herunder
If you want to make your story accessible for others, you must give me permission through a consent form, which you can find below