Connect Apart

Nicolai Harning & Sebastian Coleman-Larsen

The open invitation that was sent out for contributions

Project Description

Connected Apart is a collaborative experience between us, the creators, and the contributors who have sent in videos for the artwork. The project aims to curate the effects of the Covid-19 lockdowns on individuals in order to create a single connected experience based on the different personal experiences. 
To the people who contributed we sent three open prompts to enable as honest and personal an answer as possible. The three prompts are: 

1. How has the lockdown(s) affected you?  

2. What have you done to stay connected?  

3. What are you looking forward to the most when Covid-19 is no longer an issue? 

The physical aspect of the artwork will be a wooden wall with six cubicles arranged in a 2×3 display, emulating being in a Zoom call. In these cubicles will be laptops, tablets and phones which will continuously play videos from the contributors.  

Our hope is that this curation of individual testimonies connected as a whole, will enable self-reflection of their own experience and their role in creating making it. 

A digital version of the project can be found at: https://youtu.be/uawxxa-rj5Q 

Projekt Beskrivelse

Connected Apart er en kollaborativ oplevelse mellem os der står bag projektet og dem der vælger at deltage og sende videoer ind til kunstværket. Projektet sigter efter at fremvise personlige oplevelser i Covid-19 nedlukninger i én samlet oplevelse baseret på de forskellige personlige oplevelser. 
Til dem der har deltaget i projektet, sendte vi tre åbne prompter for at åbne for så ærlige og personlige svar som muligt. De tre prompter er: 

1. Hvilken effekt har lockdown(s) haft på dig? 

2. Hvad har du gjort for at holde dig social? 

3. Hvad ser du mest frem til når Covid-19 ikke længere er et problem? 

Det fysiske aspekt af kunstværket er en trævæg med seks kabinetter arrangeret i et 2×3 display for at emulere et Zoom kald. I de her kabinetter vil der være bærbare, tablets og telefoner som vil gentage videoerne vi har fået tilsendt. 

Vores håb er, at denne fremvisning af individuelle fortællinger samlet i ét vil lade publikum have noget refleksion over deres egen oplevelse og deres rolle i at skabe denne. 

En digital version af projektet kan findes her: https://youtu.be/uawxxa-rj5Q