bindelyd

Mette Offersen, Emilie Aarestrup Klemmensen, Johanna Lauritzen,  “Phet” Sirichok Ruamwong & Line Krogh Sommer

previous arrow
next arrow
Slider

Project Description

The busy pedestrian tunnel running underneath Aalborg Station is an example of a non-place; it has no particular characteristics that define its cultural or geographical significance (aside from the occasional graffiti or signage) and its existence hinges on its ability to provide a means of transportation between the John F. Kennedy plaza, the station’s platforms and Kildeparken. As a channel between these places, it also falls under the category of liminal space; a “threshold” between one place and another. 

The tunnel possesses a detached, and to an extent, disorienting atmosphere, seemingly unrelated to its surroundings or users, and yet it also symbolizes a rite of passage. Our work seeks to expand upon these features by creating sensor-activated soundscape in the tunnel, consisting of 5 loudspeakers. One of these is an Audio Spotlight, a speaker that directs sounds in a thin beam, creating an aural experience that is very different from what most people are used to. When passing through, pedestrians first experience continuous ambient, atmospheric sounds played on stereo bluetooth speakers. In the middle, they activate the Audio Spotlight speaker by means of an infrared sensor, which proceeds to play a personal human sound, eg. burping, crying, laughing from a randomized list. Finally, another pair of bluetooth speakers emit the same ambient noises.  

Our intention with the ambient sounds is to pull passers-by into a sense of wonder and alertness. The human sounds are intended to instill a sense of disorientation. Passers-by may ask themselves, “where is that snoring sound coming from?” and look around to observe whether anyone else heard it too. Hopefully, this will create a moment of connection and community between our audience. Perhaps, it will even challenge their preconceived notions about how a pedestrian tunnel can be experienced, surprise them and pull their attention towards the present moment. 

Projekt Beskrivelse

Den travle gangtunnel under Aalborg Station er et eksempel på et såkaldt non-place; den har ingen specifikke karakteristika, som definerer dens kulturelle eller geografiske betydning (udover lidt graffiti) og den eksisterer kun, for at folk nemt kan passere under jernbanen, fra og til John F. Kennedy Pladsen, togperronerne og Kildeparken. Som et bindeled mellem disse steder, kan gangtunnelen også kategoriseres som et “liminal space” – en tærskel mellem et sted og et andet.  

Tunnelen har en afskåret og til dels desorienterede atmosfære, der ikke hænger sammen med dens omgivelser eller brugere, og dog symboliserer tunneler også en slags overgangsritual. Vi har forsøgt at spille på disse træk, ved at lave et sensor-aktiveret lydinstallation i tunnelen, hvilket består af 5 højtalere.  

En af højtalerne er en Audio Spotlight, der afspiller lyd i én bestemt, afgrænset retning, hvilket skaber en auditiv oplevelse, som afviger fra, hvad mange er vant til. Når fodgængere passerer gennem tunnelen, hører de først en kontinuerlig stemningslyd, som afspilles af stereo Bluetooth højtalere. Efter dette aktiverer fodgængeren lyde fra Audio Spotlight-højtaleren, ved at passere en infrarød sensor. Lydene her er personlige og menneskelige, såsom gråd, latter, bøvselyde, sang osv. Til sidst passerer fodgængeren endnu et sæt Bluetooth højtalere, der afspiller de samme stemningslyde som i starten.  

Intentionen med stemningslydene er, at gøre forbipasserende opmærksomme på, at der sker noget nyt i tunnelen, samt give dem en følelse af undren og beredskab. Stemningslydene skaber også et afgrænset lydrum i tunnelen. De menneskelige lyde skal bidrage til den desorienterede følelse i tunnelen, idet forbipasserende gerne må undre sig over, hvor lydene kommer fra, samt kigge rundt for at se om andre i tunnelen også hørte det. Håbet er, at der opstår en flygtig følelse af tilknytning og fællesskab mellem publikum, når de kigger på hinanden. Måske vil det endda udfordre de forestillinger, vores publikum har om, hvordan gangtunneler skal opleves, overraske dem og lede deres opmærksomhed ind i nu’et. 

 Lydfil 1, personlige lyde kompilation: Én af disse lyde kommer fra audio spotlight når sensoren registrerer bevægelse. Forestil dig, at du høre en af disse lyde i tunnelen.
Lydfil 2, kort stemningsmusik: Stemningsmusikken, som man møder i starten og i slutningen af lysinstallationen.