Project Public Art – Living the Room

Maria Østergaard Hansen & Mia-Maja Madsen

previous arrow
next arrow
Slider

Project Description

For the past year, the Covid-19 pandemic has played a large role in our everyday life, and it has affected our behaviour in the public sphere beyond what anyone could have predicted. This of course include our behaviour around public art and how we as participants experience public art. Project Public Art is an Art and Technology Bachelor Project which uses the artwork Living The Room to test the research question: How does the Covid-19 restrictions impact the experience of public art?  

Living the Room is an artwork created to bring people outside. It consists of a cosy area with interactive elements, such as books, a lamp and a soft robotic plant. Participants are allowed to use the room as a hangout area however their interaction with the room will be observed. As a part of the research for Project Public Art the artwork consists of three different phases of Covid-19 restrictions. These phases are; no restrictions, moderate restriction and extreme restrictions. In each phase the interaction between the participants and the room will be observed with a focus on whether the restrictions impact the participants experience with the artwork.  

Projekt Beskrivelse

I løbet af det seneste år har Covid-19 pandemien spiller en stor rolle i vores hverdag og haft stor indflydelse på vores opførelse i det offentlige rum. Dette inkluderer også vores opførsel omkring offentlig kunst og hvordan vi som deltagere oplever offentlig kunst. Project Public Art er et Kunt og Teknologi Bachelor projekt der gør brug af kunstværket Living the Room til at undersøge forskningsspørgsmålet: Hvordan påvirker Covid-19 restriktionerne oplevelsen af offentlig kunst?  

Living the Room er et kunstværk med intention til at bringe folk udenfor deres hjem. Kunstværket består af et hyggeligt område med interaktive elementer, så som bøger, en lampe og en soft robot plante. Deltagerne af kunstværket må bruge rummet til at slappe af og mødes, men deres interaktion med rummet vil blive observeret. Som en del af forskningen til Project Public Art består kunstværket yderligere af tre forskellige faser af Covic-19 restriktioner. Disse faser er; ingen restriktioner, moderate restriktioner og ekstreme restriktioner. I hver fase bliver interaktionen mellem deltager og rummet observeret med et fokus på om restriktionerne har en indflydelse på deltagerens oplevelse af kunstværket.