UTRYG

Donna I. Simonsen, Amelie L. Fosvang, Sophia A. W. Rokkedahl & Ida W. L. Larsen

previous arrow
next arrow
Slider

 
Project Description:

”Unsafe” is a project which is working with the prejudice about the homeless and particular vulnerable in Denmark. The project is based on a hypothesis stating that most people has the prejudice that the homeless and particular vulnerable in Denmark are dangerous, scary and addicts. 

The project is an art installation which is displayed in one of Aalborg’s shopping streets, where the focus is some of the prejudices concerning this population group. The project was created to investigate and analyze peoples engagement with the homeless and particular vulnerable people in the city. For an example, the rhetoric, body language, and act that occur in the meeting with these people. In this particular project we investigate the prejudice and feelings about people who sleep in the city on benches. Therefore this project was made to investigate other people’s reactions to a sleeping person on a bench, with an LED sign above stating “Do you feel unsafe”. Beside this the projects is an interactive art installation, where a motion-sensor is connected and registers the movement of people walking by, where the word “Unsafe” will light up. 

Projekt Beskrivelse

”Utryg” er et projekt der arbejder med fordommene om hjemløse og særligt udsatte i Danmark. Projektet er baseret på en hypotese om at de fleste har de fordomme at hjemløse og særligt udsatte er farlige, uhyggelige og ofte misbrugere.  

Projektet består af et kunstværk der udstilles i en af Aalborgs gågader, hvor der sættes fokus på nogle af de fordommene der er, angående denne befolkningsgruppe. Projektet er skabt til at undersøge og analysere den måde folk møder hjemløse og særligt udsatte i byrummet, herunder den retorik, kropssprog og ageren der opstår ved mødet denne befolkningsgruppe. Projektet har taget udgangspunkt i problematikken om hvorvidt folk bliver utrygge ved at der er et menneske der sover på en bænk i det offentlige rum. Derfor er projektet lavet for at kunne undersøge folks reaktioner af en sovende person på en bænk, med et LED skilt med spørgsmålet ” Bliver du utryg”. Herudover arbejdes der med interaktivt kunstværk da en bevægelses-sensor registrerer, når folk går forbi den sovende person og ordet ”utryg” vil lyse op.